Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή κομισαρίων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε συνέχεια της με αριθμό 35/5.5.2023 απόφασης του Δ.Σ αυτής, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να ορίζονται ως κομισάριοι (τεχνικοί παρατηρητές) στις διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, των Ενώσεων-μελών της καθώς και του ΕΣΑΚΕ, και οι οποίες θα διεξαχθούν κατά την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, να υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους για την άσκηση και εκτέλεση των καθηκόντων των κομισαρίων (τεχνικών παρατηρητών).

 1. Καθήκοντα
 • Ανάληψη της πλήρους επιστασίας για την ομαλή τέλεση της αναμέτρησης.
 • Μέριμνα μέσω του υπεύθυνου της γηπεδούχου ομάδας για την έγκαιρη τοποθέτηση στο τραπέζι της γραμματείας των απαραίτητων οργάνων (Φύλλου Αγώνα, χρονομέτρων, ενδεικτικών πινακίδων φάουλ κλπ.) για την διευκόλυνση της έναρξης του αγώνα στην προγραμματισμένη ώρα.
 • Παροχή αρωγής, από τεχνικής απόψεως,  για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
 • Ορισμός προσώπων απαραίτητων για τη διεξαγωγή αγώνα.
 • Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων για τη διεξαγωγή του αγώνα προσώπων.
 • Διαρκής επιτήρηση της όλης διαδικασίας διεξαγωγής αγώνα.
 • Επικοινωνία με την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή.
 • Παρακολούθηση της ομαλής διεξαγωγής αγώνα και άμεση επέμβαση για τη διόρθωση τυχόν λάθους, με στόχο την για την ομαλή διεξαγωγή αγώνα.
 • Φροντίδα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Αστυνομικής δύναμης για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων τήρησης της τάξης καθώς και την υλοποίηση των προτάσεών της, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα.
 • Μετά το πέρας του αγώνα, επιμέλεια για τη σωστή αναγραφή των συμβάντων που αφορούν τη διεξαχθείσα αναμέτρηση όπως και για την αποστολή του φύλλου αγώνα στην εκάστοτε διοργανώτρια αρχή.
 • Επιμέλεια για την απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια, οποιουδήποτε μη δικαιούμενου προσώπου.
 • Επίβλεψη για την εφαρμογή της ποινής διεξαγωγής του αγώνα χωρίς την παρουσία φιλάθλων της ομάδας στην οποία επεβλήθη αυτή και αναγραφή στην έκθεση, του ακριβούς αριθμού των ατόμων τα οποία εισήλθαν στο γήπεδο στην περίπτωση αυτή και την ιδιότητά τους.
 • Συνδρομή της γηπεδούχου ομάδας – εφ’ όσον το ζητήσει – για την απομάκρυνση συνεργείων τηλεοπτικών σταθμών που τυχόν εμφανισθούν πλην αυτού στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα.
 • Επιμέλεια των λοιπών άλλων υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και διαδικασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
 • Προσόντα – Απαιτούμενα
 • Όριο ηλικίας 18 έως 70.
 • Αποδεδειγμένη ενασχόληση με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον για 5 έτη.
 • Εμπειρία σε σχέση με τη διεξαγωγή αγώνων.
 • Καλή Γνώση Η/Υ (email, data entry και αξιολογήσεις σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες).

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την ηλεκτρονική αίτηση είναι :

α) Επισύναψη αρχείου – αποθηκευμένο με το ονοματεπώνυμο του αιτούντος – με συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η ενασχόληση με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και τυχόν εμπειρία ως κομισάριος κατά τα προηγούμενα έτη.

β) Επισύναψη αρχείου – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (είτε μέσω gov.gr, είτε επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του ιδίου νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κ.λπ., καθώς και στα κωλύματα του κανονισμού διαιτησίας της ΕΟΚ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://form.jotform.com/231272384768363 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 22.5. 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Τέλος, το Δ.Σ. της ΕΟΚ διατηρεί απολύτως  το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω κομισαρίων, με βάση την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επάρκεια και την εμπειρία τους στις αντίστοιχες θέσεις αλλά και τη γεωγραφική τους κατανομή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
 • Τελευταία Νέα
Scroll to Top